NÁÐU BETRI ÁRANGRI 

Við hjá Ráðhúsinu höfum áratuga reynslu og þekkingu af rekstri, markaðsmálum og upplýsingatækni. Markmið okkar er að tryggja þér árangur í því harða, hraða og erfiða samkeppnisumhverfi sem við búum við.

Magnús Bjarni Baldursson

SÉRFRÆÐINGUR

Magnús er afar reyndur og farsæll ráðgjafi sem starfað hefur við stjórnenda- og fyrirtækjaráðgjöf fyrir fyrirtæki, félög og opinbera aðila. Fjölbreytni viðfangsefna hafa einkennt starfsferilinn og hefur hann komið að flestum tegundum rekstrar hvað starfsemi varðar. Hann hefur einnig kennt á háskólastígi í tveimur háskólum auk þess að halda námskeið, annast þjálfun og stýrt vinnustofum. 

Sérgreinar Magnúsar eru markaðs- og kynningarmál, stefnumótun, rekstur og fjármál, aðfangastjórnun auk almannatengsla og boðmiðlunar. Hann hefur setið í stjórnum fyrirtækja og félaga, hefur stýrt þeim, deildum og sviðum þeirra með ágætum hætti. Hann tileinkar sér metnaðarfull vinnubrögð, er lausnamiðaður og uppfærir þekkingu sína reglulega. Þannig eflist víðsýnin í nálgun viðfangsefna. Við rekstur fyrirtækja og í ráðgjöf hefur Magnús annast breytingar í rekstri og hefur annast breytingastjórnun og innleiðingarferli. Styrkleikar Magnúsar eru rannsóknir, greiningar, mælingar og hvernig færa megi þessa þekkingu til hagsbóta fyrir starfsemina, með sköpunargleði og markvissar árangursmælingar að leiðarljósi.  ​

Magnús hefur fjölbreytta reynslu á sviði auglýsinga, markaðs- og kynningarmála, ásamt reynslu af verslunar- og þjónustustarfsemi, ferðaþjónustu, iðnaði og hefur annast ráðgjöf til sveitarfélaga og stofnana svo eitthvað sé nefnt.

Sigmundur Halldórsson

SÉRFRÆÐINGUR

Sigmundur hefur fjölbreytta reynslu úr íslensku atvinnulífu og hefur stýrt verkefnum fyrir bæði smærri og stærri fyrirtæki á sviði afþreyingar, byggingariðnaðar, ferðaþjónustu, fjarskipta, fjölmiðla, skapandi greina, verslunar og þjónustu. Sigmundur hefur lokið háskólanámi í bæði Bandaríkjunum og Bretlandi og hefur persónuleg tengsl við Asíu.

Hann er reyndur stjórnandi og hefur bæði víðtæka og djúpa þekkingu á upplýsingatækni með sérstakri áherslu á sölu og markaðstækni. Hann leggur á það áherslu að þrátt fyrir allar heimsins tæknibreytingar, þá séum við ennþá fólk og einkenni þeirra sem ná góðum árangri sé að huga að hagsmunum bæði ytri og innri hagaðila í allri starfsemi.

Fyrir utan þekkingu á upplýsingatækni er Sigmundur bæði liðtækur orðasmiður og víðförull. 

Bjarni Þór Sigurðsson

SÉRFRÆÐINGUR

Bjarni hefur áratuga reynslu úr fjölmiðlaheiminum þar sem hann hefur stýrt margvíslegum verkefnum sem tengjast auglýsinga og markaðsmálum á Íslandi. Á þeim ferli hefur hann aflað sér djúpstæðrar þekkingar og reynslu á sviði auglýsinga, birtingasstjórnunar, sölustjórnunar og verkefnastjórnunar og stefnumótunar.

Bjarni er reyndur stjórnandi og ráðgjafi sem hefur bæði víðtæka og djúpa þekkingu á öllu því sem snýr að sölu og markaðssókn. Hann er okkar helsti sérfræðingur í auglýsinga og birtingafræðum.

  

Auk þess hefur hann starfað við kvikmyndagerð og þekkir vel til framleiðslu myndefnis. Bjarni hefur aflað sér menntunar bæði hér á landi og í Frakklandi. Í Frakklandi kviknaði áhugi hans á matar og vínmenningu Frakka sem hann tók ástfóstri við.

sofi_test3.jpg

KOMDU TIL OKKAR

Lágmúla 6,108, Reykjavík 

5715515rad@radhusid.is

Takk fyrir skilaboðin!